Bài đăng

Mô Hình JD-R Tăng cường sự đoàn kết của nhóm - ViecLamVui - Kỹ Năng Làm Việc Nhóm

Hình ảnh
Cùng ViecLamVui tìm hiểu mô hình Nguồn lực - Nhu cầu công việc (JD-R) để tạo động lực cho các thành viên trong nhóm ➤ Thuộc khóa học 1001 kỹ năng nghề nghiệp ViecLamVui ➤ https://vieclamvui.com/ky-nang-nghe-nghiep.html #ViecLamVui #1001KyNangNgheNghiep #KyNangGiaiQuyetVanDe Xem infographic tại đây : Content of: #ViecLamVui - Đăng tin tuyển dụng miễn phí, Tìm việc làm miễn phí Source by: #MuaBanNhanh Sponsored by: #MBN Produced by: #MbnStudio - 14 10 2019

Áp dụng biểu đồ mối quan hệ trong giải quyết vấn đề - ViecLamVui - Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề

Hình ảnh
Bạn gặp khó khăn khi tổ chức sắp xếp thông tin hoặc ý tưởng trong giải quyết vấn đề? Cùng ViecLamVui tìm hiểu và áp dụng cách xây dựng biểu đồ mối quan hệ để nhìn nhận, sắp xếp thông tin và giải quyết vấn đề tốt nhất ➤ Thuộc khóa học 1001 kỹ năng nghề nghiệp ViecLamVui ➤ https://vieclamvui.com/ky-nang-nghe-nghiep.html #ViecLamVui #1001KyNangNgheNghiep #KyNangGiaiQuyetVanDe Xem infographic tại đây : https://vieclamvui.com/sap-xep-y-tuong-voi-bieu-do-quan-he-241.html] Content of: #ViecLamVui - Đăng tin tuyển dụng miễn phí, Tìm việc làm miễn phí Source by: #MuaBanNhanh Sponsored by: #MBN Produced by: #MbnStudio - 08 10 2019

Tư duy sáng tạo trong giải quyết vấn đề - ViecLamVui - Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề

Hình ảnh
Mệt mỏi vì những phương pháp giải quyết vấn đề cũ rích? Cùng VieclamVui tìm hiểu quy trình CPS trong việc áp dụng tư duy sáng tạo vào giải quyết vấn đề ➤ Thuộc khóa học 1001 kỹ năng nghề nghiệp ViecLamVui ➤ https://vieclamvui.com/ky-nang-nghe-nghiep.html #ViecLamVui #1001KyNangNgheNghiep #KyNangGiaiQuyetVanDe Xem infographic tại đây >> https://vieclamvui.com/tu-duy-sang-tao-trong-giai-quyet-van-de-238.html Content of: #ViecLamVui - Đăng tin tuyển dụng miễn phí, Tìm việc làm miễn phí Source by: #MuaBanNhanh Sponsored by: #MBN Produced by: #MbnStudio - 04 10 2019

Tránh bẫy lối ngụy biện logic trong giải quyết vấn đề? - ViecLamVui - Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề

Hình ảnh
Lối ngụy biện logic là gì? Là những tuyên bố ban đầu có vẻ đúng, tuy nhiên sau khi bạn lý luận lại 1 cách logic thì hóa ra lại không đúng ❤ Nếu bạn trở thành nạn nhân của lối ngụy biện logic bạn có thể đi đến những kết luận sai trong giải quyết vấn đề ❤ Cùng ViecLamVui vượt qua bẫy lối ngụy biện logic trong series kỹ năng giải quyết vấn đề Thuộc khóa học 1001 kỹ năng nghề nghiệp ViecLamVui ➤ https://vieclamvui.com/ky-nang-nghe-nghiep.html #ViecLamVui #1001KyNangNgheNghiep #KyNangGiaiQuyetVanDe Xem infographic tại đây >> https://vieclamvui.com/tranh-bay-nguy-bien-logic-227.html Content of: #ViecLamVui - Đăng tin tuyển dụng miễn phí, Tìm việc làm miễn phí Source by: #MuaBanNhanh Sponsored by: #MBN Produced by: #MbnStudio - 28 09 2019

Rèn Luyện Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện - ViecLamVui - Kỹ Năng Ra Quyết Định

Hình ảnh
Tư duy phản biện (tư duy phân tích) là quá trình tư duy chủ động và khéo léo bao gồm có việc xác định khái niệm, áp dụng, phân tích, tổng hợp và đánh giá một thông tin nào đó. ▶ Thuộc khóa học 1001 kỹ năng nghề nghiệp ViecLamVui Infographic: Rèn Luyện Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện - https://vieclamvui.com/ren-luyen-tu-duy-phan-bien-204.html #ViecLamVui #1001KyNangNgheNghiep #KyNangRaQuyetDinh #TuDuyPhanBien Xem thêm 1001 kỹ năng nghề nghiệp ➤ https://vieclamvui.com/ky-nang-nghe-nghiep.html Content of: #ViecLamVui - Đăng tin tuyển dụng miễn phí, Tìm việc làm miễn phí Source by: #MuaBanNhanh Sponsored by: #MBN Produced by: #MbnStudio - 24 09 2019

Phương pháp ra quyết định đúng đắn với nấc thang 5 bước - ViecLamVui - Kỹ Năng Ra Quyết Định

Hình ảnh
Bạn có bao giờ ra quyết định nhưng lại dựa trên những giả định sai lầm? Cùng ViecLamVui tìm hiểu phương pháp nấc thang 5 bước giúp bạn giúp bạn đưa ra những quyết định sáng suốt hơn. ▶ Thuộc khóa học 1001 kỹ năng nghề nghiệp ViecLamVui #ViecLamVui #1001KyNangNgheNghiep #KyNangRaQuyetDinh  Xem thêm 1001 kỹ năng nghề nghiệp ➤   https://vieclamvui.com/ky-nang-nghe-nghiep.html ---- Content of: #ViecLamVui - Đăng tin tuyển dụng miễn phí, Tìm việc làm miễn phí Source by: #MuaBanNhanh Sponsored by: #MBN Produced by: #MbnStudio - 20 09 2019 ====================================

Cách Đưa Ra Quyết Định Đúng Đắn Với Mô Hình Vroom-Yetton - ViecLamVui - Kỹ Năng Ra Quyết Định

Hình ảnh
Cùng ViecLamVui tìm hiểu mô hình Vroom-Yetton thần thánh giúp nâng cao kỹ năng ra quyết định  ▶ Thuộc khóa học 1001 kỹ năng nghề nghiệp ViecLamVui #ViecLamVui #1001KyNangNgheNghiep #KyNangRaQuyetDinh Những bước ngoặt quan trọng của cuộc đời sinh ra từ những quyết định đúng đắn. các nhà tuyển dụng luôn tìm kiếm các ứng viên có  các kỹ năng ra quyết định và biết cách phát triển các kỹ năng đó . Xem thêm 1001 kỹ năng nghề nghiệp ➤   https://vieclamvui.com/ky-nang-nghe-nghiep.html  ---- Content of: #ViecLamVui - Đăng tin tuyển dụng miễn phí, Tìm việc làm miễn phí Source by: #MuaBanNhanh Sponsored by: #MBN Produced by: #MbnStudio - 18 09 2019 ====================================